Quỹ bảo tồn Di sản Huế

có tôn chỉ và mục đích là bảo tồn,
phát huy giá trị di sản văn hóa Huế

theo định hướng của Đảng và Nhà nước.

Tin hoạt động

Tổ chức/cá nhân ủng hộ gần nhất

Mọi sự ủng hộ xin chuyển về số tài khoản:
content_copy tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế

content_copy tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế
Về quỹ

Quỹ bảo tồn di sản Huế

Là Quỹ quốc gia do Chính phủ thành lập và giao cho UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trực tiếp quản lý, nhằm huy động nguồn lực để đầu tư cho trùng tu, bảo tồn, phát triển giá trị di sản Huế và đầu tư cho các công trình, hạng mục chưa được ngân sách nhà nước bố trí kinh phí hoặc bố trí kinh phí chưa đủ.

Xem thêm
 
7,664 tỷ đồngTổng số tiền ủng hộ
2Cá nhân
7Tổ chức/Doanh nghiệp

Báo chí nói về chúng tôi

Hình ảnh hoạt động

Các đối tác