Thư ngỏ
Xem cỡ chữ:
Đọc bài viết:

Lời đầu tiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cơ quan, ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, địa phương, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã quan tâm, góp công, góp sức cùng với chính quyền và Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Huế trong thời gian qua.

Ngày 20 tháng 10 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 84/2022/NĐ-CP về việc thành lập và Quy chế hoạt động của Quỹ bảo tồn di sản Huế. Triển khai Nghị định của Chính phủ, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập Hội đồng quản lý và bộ máy điều hành hoạt Quỹ bảo tồn di sản Huế. Quỹ bảo tồn di sản Huế cũng đã mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế để tiếp nhận các nguồn tài trợ, đóng góp.

Tôn chỉ của Quỹ bảo tồn di sản Huế là hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận với mong muốn bảo tồn và phát huy giá trị di sản, văn hoá Huế theo định hướng chung của Đảng và Nhà nước; đưa các giá trị văn hóa, lịch sử đến với nhân dân, du khách và cộng đồng trong và ngoài nước một cách sâu sắc hơn; góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hình ảnh, vị thế của tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và của Việt Nam nói chung trên trường Quốc tế.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế rất mong muốn nhận được sự quan tâm, ủng hộ Quỹ bảo tồn di sản Huế trên cơ sở huy động nguồn lực từ các khoản đóng góp, viện trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Mọi sự ủng hộ xin chuyển về Quỹ bảo tồn di sản Huế:

1. Số tài khoản: 3761.0.1132356 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Số tài khoản: 680622888888 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

3. Hoặc ủng hộ trực tiếp tại Trụ sở cơ quan Quỹ bảo tồn Di sản Huế (Địa chỉ: Số 23, đường Tống Duy Tân, phường Đông Ba, thành phố Huế).

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Quỹ bảo tồn di sản Huế cam kết sẽ sử dụng số tiền tài trợ kịp thời, đúng mục đích và hiệu quả.

Xin trân trọng cám ơn./.